cultuurbehoud

 

 

 

Cultuurbehoud. Niets moet, alles mag! Niet dat ik zo ben opgevoed!
Behouden, verzamelen kwam wel behoorlijk veel voor in de familie.
Het behouden van normen en waarden …… en heel veel meer.
Bij het opruimen van het ouderlijk huis, toen beide ouders waren overleden, kwamen er vele bewaarde krantenknipsels uit boeken gevallen.
Boeken die nog toebehoorden aan mijn opa. (Die ik nooit heb gekend.)
Krantenknipsels van rond 1912. Over opgravingen in Egypte, over het zinken van de Titanic.
Woordenboeken met krantenknipsels over “nieuwe woorden”, veranderende spelling.
Veranderingen in taal, spelen met taal. Geheugensteuntjes?
Leuk om te lezen, hoe men vroeger tegen zaken aankeek en hoeveel er intussen alweer veranderd is op allerlei gebied.
Geschiedenis! Onze geschiedenis, onze achtergrond. Waar komen wij vandaan?
Boeken van mijn moeder, met daarin nog flyers, die ze, met gevaar voor eigen leven, in de oorlog verspreidde.
Aantekeningen her en der. Herkenbaar.

Deze jongen maakt ook vaak en veel aantekeningen.
Onthouden is niet mijn sterkste punt. Teveel prikkels, lastig focussen.
Proberen mee te gaan met de stroom, maar in eigen tempo.
Graag zaken eerst doorgronden, overzien, voordat ik verder kan en een volgende stap kan zetten.
Met het digitale tijd meegaan, waar de kennis steeds sneller achterhaald en verouderd is heb ik moeite.
Want door manipulatie van beeld en geluid, waardoor alles gemaakt kan worden is het steeds lastiger DE of EEN realiteit te zien.
De realiteit te doorgronden. Na te denken in welke mate iets nog goed of slecht voor ons is.
Dan bekruipt mij een gevoel van nostalgie. Vroeger….. was het nog niet zo ingewikkeld?
De digitale wereld zorgt voor “gemakzucht”. In denken en doen.
Financiële belangen zijn belangrijker dan mensen.

Om de ander voor te blijven in wetenschap en techniek, worden lobby’s ingezet om de mensen om de tuin te leiden, bewust of onbewust, voor financiële groei.
Maar ook dat is onderdeel geworden van onze cultuur. Bewust mensen verleiden tot aankopen van vervuilende auto’s, geneesmiddelen die niet werken of slecht werken.
Machtsmiddelen, monopoly. In de middeleeuwen was het “de Kerk”, nu de industrie. U zult wel bemerken, dat mijn focus lastig is, om een samenhangend verhaal te maken.
Het lijkt wel een hak op de tak verhaal. Maar zie het als een boom. Alles met elkaar verbonden. De wortels, stevig verankerd.
Heden en verleden. De jaarringen. Iets komt voort uit het ander, geschiedenis.
Het is net natuur. Iets groeit en sterft af in de winter. Leven en dood.
Cyclus van leven. Maar zolang men blijft verhalen, zal cultuur niet verdwijnen, maar verrijken, overleven.
Volgende week meer…

Meer lezen van El Capstok? Volg onze Blogs
Schrijft u in voor onze nieuwsbrief:
Like ons op facebook.