minstreel Jurbanus 21e, straatmuziek El CapstokEr was eens… lang geleden… een straatmuzikant.
De Minstreel. Hij vertelde verhalen in liedvorm aan het publiek op straat. Voor een ieder die de liederen wilde horen.

Hij is terug in de 21e eeuw: Jurbanus!

Zelfgeschreven cabareteske liedjes, gebracht met stem en gitaarluit.

Speels en humoristisch. Een nar van de straat. Straatmuziek puur zang!